Filloni kërkimin e emrit të domain-it tuaj

Transfero domain

Lista e domaineve te disponueshem.

Gjeni domain emerin dhe regjistroheni online me regjistrar te akredituar nga AKEP.
Ne nuk regjistrojme vetem .al .com.al domaine por dhe globale sipas kerkesave tuaja per kerkesa specifike na kontaktoni dhe ne ju shkruajme.
Emeri I domainit eshte celja e nje ideje biznesi ku ju con ne sukses duke zhvilluar 1 faqe internet ku dhe ne e hostojme dhe e zhvillojme me cmim konkurues.

TLD Rregjistro Rinovo Transfero
.al €10.00 €10.00 €10.00
.com.al €12.99 €12.99 €12.99
.com €9.90 €9.90 €9.90
.email €21.76 €21.76 €21.76
.social €25.00 €25.00 €25.00
.biz €16.00 €16.00 €16.00
.org €13.00 €13.00 €13.00
.info €13.00 €13.00 €13.00
.net €13.00 €13.00 €13.00

Transferta Domain

Transfertat nga regjistraret e tjerë

Domain-et .al mund të transferohen përmes një kodi autorizimi (i njohur gjithashtu si kod EPP, kod AUTH ose çelës transferimi). Ky kod mund të merret nga regjistruesi juaj aktual. Nëse regjistruesi juaj është AKEP (Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare të Shqipërisë), kodi mund të merret pasi ta keni kërkuar nga pronari.(registrar) contact of your domain.

Transfertat me domaindot.al

Nëse transferimi ndodh brenda domain-eve Domaindot.al (transferimi nga një klient në një tjetër), pronari i domainit duhet të hapë një biletë duke kërkuar një kërkesë Push. Në biletë duhet të përmendet emri i domain-it dhe emaili i pronarit të ri. Llogaria e emailit shërben si një identifikues për llogarinë e pronarëve të rinj. Kontakti (regjistruesi) i domenit tuaj.

Periudha e Transfertes

Pasi të sigurohet Kodi i AUTH-së (ose i njohur edhe si Kodi EPP), transferimi do të bëhet brenda pak çastesh. Nëse transferimi është i brendshëm, nga një klient i Domaindot.al te një klient tjetër, duhet të hapet një biletë me Push-Request. Bileta duhet të përmendë një ndryshim të pronësisë me një kërkesë shtytjeje për kontaktin e domenit.(regjistruesit) të domenit tuaj.